Przeładunek

Spółka oferuje przeładunki towarów masowych i drobnicowych w relacjach:

-  Barka/ Plac składowy
-  Barka/ Wagon kolejowy
-  Barka/ Samochód
-  Plac składowy/ Wagon Kolejowy
-  Plac składowy/ Samochód

Port realizuje również przeładunek ładunków wielkogabarytowych i nietypowych. W porcie usytuowane są dwa dźwigi portalowe oraz dwa dźwigi samojezdne.