Składowanie

Firma dysponuje utwardzonymi placami składowymi o powierzchni od 600 m/2 do 3 500 m/2, z dostępem do torów kolejowych oraz dróg dla transportu kołowego. Ma możliwość składowania i obsługi towarów masowych (węgiel, kamień, kruszywa itp.) oraz towarów drobnicowych, w tym ciężkich do 20 ton (typu rury, wiązki stali, elementy stalowe itp.). Dodatkowo firma oferuje mieszanie towarów na placach, konfekcjonowanie oraz  usługi spedycji i rozliczania  obsługiwanych ładunków.