Zarząd OT Port Wrocław Sp. z o.o.

Roman Cisewski - Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Branżowej Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Od 42 lat związany z Żeglugą na Odrze, Odratrans  S.A, OT Logistics  i portami wchodzącymi w skład Zespołu Portów Odry Środkowej. Dyspozytor, główny dyspozytor, z-ca kierownika działu usług portowych ,handlu i marketingu portów wrocławskich. Od  2003 r  kierownik portu. W czerwcu 2016 powołany na Członka Zarządu OT PORT WROCŁAW. 

 

Paweł Komolko - Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z  długoletnim doświadczeniem na stanowiskach menadżerskich w służbach finansowych firm produkcyjnych i usługowych, głownie w obszarze rachunkowości zarządczej , Główny Kontroler  w korporacji międzynarodowej, od 2015 roku zatrudniony w OT Logistics S.A. jako Business Controller Grupy OTL a od marca 2016 roku powołany ma Członka Zarządu OT PORT WROCŁAW.